Mann, Monika: Tre lettere segrete., 2.3.1954
 

Tre lettere segrete.