Mann, Monika: Tante Mimmi., 31.8.1963
 

Tante Mimmi.