Mann, Monika: Tante Mimmi. 31/08/1963
 

Tante Mimmi.